Logo
Logo
Logo
Logo

Strzegom October Festival 2020 - TV Online

Cross - 11.10.2020

CCI4*-S & CCI3*-S

Strzegom October Festival 2020 - TV Online

Cross - 10.10.2020

CCI4*-L

CCI3*-L & CCIO3*-L-YR

Strzegom October Festival 2020 - TV Online

Cross - 09.10.2020

CCIOP2*-L

CCI2*-L

Strzegom Summer Tour - TV Online

Cross - 05.07.2020

 

Strzegom October Festival 2019 - TV Online

Cross - 13.10.2019

sht2023 daty 555x555

baner555 sht2023

baner555 stragona

Program

Strzegom Spring Open

#StrzegomSpringOpen

Piątek / Friday, 31.03.2023

Ujeżdżenie/Dressage

Sobota / Saturday, 01.04.2023

Skoki/Jumping
Cross-country

Niedziela / Sunday, 02.04.2023

Skoki/Jumping
Cross-country

Youtube

Twitter

Instagram

007.JPG

#SHTStrzegom #eventing #Poland #Strzegom #StrzegomSpringOpen⁠ #StrzegomHorseTrials⁠ #StrzegomPonies #StrzegomSummerTour⁠ #StrzegomOctoberFestival