Kubota
Logo
Logo
Logo
Logo

Strzegom Spring Open 2021 - TV Online

Jumping - 02.05.2021 - CCI4*-L

Jumping - 02.05.2021 - CCI3*-L

Jumping - 02.05.2021 - CCI2*-L

Strzegom Spring Open 2021 - TV Online

Dressage - 01.05.2021 - CCI3*-L, CCI4*-L

Dressage - 01.05.2021 - CCI3*-S, CCI4*-S

Dressage - 01.05.2021 - CNC2*

Strzegom Spring Open 2021 - TV Online

Dressage - 30.04.2021 - CCI3*-L, CCI4*-L

Dressage - 30.04.2021 - CCI4*-S

Strzegom Spring Open 2021 - TV Online

Dressage - 29.04.2021 - CCI3*-S

Strzegom Spring Open 2021 - TV Online

Cross - 18.04.2021

sht2021 daty 555x555

baner555 sht2020

baner555 stragona

Program

Strzegom Spring Open II

#StrzegomSpringOpen

Czwartek / Thursday, 29.04.2021

Ujeżdżenie/Dressage

Piątek / Friday, 30.04.2021

Ujeżdżenie/Dressage
Skoki / Jumping
Cross Country

Sobota / Saturday, 01.05.2021

Cross-country
Skoki/Jumping

Niedziela / Sunday, 02.05.2021

Skoki/Jumping

Youtube

Twitter

Instagram