Last Update: Okt 8 2020 5:57PM

print

DressageSheet · Strzegom 2020 · 100cm_CNC 100


No.Rider Horse
20Tabea KNÜPPELGERFirefly


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym8
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7,5
03Serpentyna o trzech łukach7,5
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie7
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X6,5
08Galop roboczy z lewej nogi7
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy8
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem7,5
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim6
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy7,5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń8
Error
Points116,5116,5
Percentage72,8172,81
Score27,2